KOLEJNY SEZON - KOLEJNY SUKCES NASZEJ ORKIESTRY

Pomyślnie rozpoczął się kolejny sezon dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Płośnicy. Na inaugurującym XXI Regionalne Przeglądy Orkiestr Dętych OSP spotkaniu w Połczynie-Zdroju nasz zespół zdobył Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w kategorii musztry paradnej oraz Puchar Burmistrza Miasta Połczyn-Zdrój za koncert. Muzykom, mażoretkom, kapelmistrzowi oraz opiekunom Orkiestry gratulujemy i serdecznie dziękujemy!
Wyjazd Orkiestry na XXI Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Połczynie-Zdroju został dofinansowany w ramach projektu "Orkiestra moim sposobem na czas wolny" realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu Integracji Społecznej (PPWOW-PIS).