W ramach projektu "Orkiestra moim sposobem na czas wolny" prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy, kolejną ponadlokalną prezentację orkiestra zrealizowała podczas III Mazowieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Otwocku. Przy pięknej pogodzie zaprezentowało się 5 orkiestr- między nimi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy. W efekcie gry koncertowej oraz pokazu musztry paradnej mażoretek z Płośnicy orkiestra otrzymała Nagrodę Publiczności jako orkiestra najbardziej podobająca się licznie zgromadzonej publiczności Członkowie orkiestry mieli ponadto okazję zobaczyć na scenie panią Halinę Kunicką, legendarną wykonawczynię piosenki "Orkiestry dęte" która została również zaśpiewana, jak i wykonana przez wszystkie orkiestry wspólnie.  

 

Prowadzący imprezę Ryszard Nowaczewski stwierdził podczas trwania przeglądu- kapelmistrz orkiestry jest kobietą, potem zaś usłyszeliśmy "kobieta- orkiestra" :)